Om Brämmesås Entreprenad

Företaget startade 1981 med uppfödning av djur. Nu har vi detta som bisyssla och har i stället entreprenaden som huvudsyssla. Vi är 8 anställda och verksamheten utgörs av diverse entreprenadarbeten med grävmaskin, hjullastare, traktorer, transporter, sopning och snöpinnesättning.

Inom företaget finns all behörighet för grävmaskin och hjullastare, samt CE och BE körkort. Dessutom har vi genomgått alla Trafikverkets kravkurser och vi har trafiktillstånd för transporter. Hos personalen finns även kurser som; ESA, EBR och SIK.

Med vår maskinpark har vi möjlighet att åta oss det mesta inom markentreprenad och maskintransport.

Våra kunder är i första hand anläggningsföretag, men vi utför även arbeten åt privatpersoner, lantbrukare och skogsägare.

Vi har ett projekt och investering där vi ansökt om stöd från EU och jordbruksfonden i syfte att skapa nya arbeten.
Detta gör vi genom att bygga en verkstad där anställda ges möjlighet att reparera och underhålla maskinparken samt att möjligheter finns till externa arbeten.